Tá athdhearadh an líonra bus ar cheann de na naoi bpríomhghné de chuid BusConnects na Gaillimhe a bhfuil sé mar aidhm aige córas bus na cathrach a bhunathrú go bunúsach, rud a fhágann go mbeidh iompar poiblí níos úsáidí do níos mó daoine.

Faoi na moltaí laistigh de thuarascáil athdhearadh líonra bus na Gaillimhe, méadóidh leibhéal na seirbhísí bus i gCathair na Gaillimhe, i mBearna agus in Órán Mór thart ar 50%.

Cumasófar na leibhéil seirbhíse bhreise seirbhísí bus a leathnú go ceantair nua, níos mó bealaí le seirbhísí rialta, clár ama feabhsaithe don deireadh seachtaine agus bealach nua 24 uair an chloig.

Bheadh an tseirbhís bus 24 uair an chloig, ar a dtabharfar Bealach 9, ag feidhmiú ó Chnoc na Cathrach trí lár na cathrach go Dabhach Uisce agus an Pháirc Mhór. D’oibreodh trí bhealach molta gach 15 nóiméad nó níos fearr. Ina theannta sin, rithfeadh roinnt bealaí níos faide ar maidin agus san oíche.

Mar thoradh ar na moltaí freisin beidh rochtain ag níos mó cónaitheoirí sa chathair agus a bruachbhailte ar an líonra iompair phoiblí le Bóthar Bhaile an Mhóinín Uachtarach, Bóthar an Chósta idir Cathair na Gaillimhe agus Órán Mór agus Cnoc Óráin i measc na gceantar a rachaidh chun tairbhe. Bheadh níos mó daoine lonnaithe laistigh de 400 méadar siúil ó stad bus, méadú 67% ón 62% faoi láthair.

Dréacht-Ghréasán Bus Nua atá deartha dá bhfuil i ndán do Ghaillimh, ba mhaith linn cluinstin uait

Is é aidhm an chomhairliúcháin phoiblí seo ná do thuairimí a fháil faoi na tograí don dréachtghréasán bus nua.

Chun d’aiseolas a thabhairt dúinn, seol do thuairimí chugainn trí úsáid a bhaint as an bhfoirm aiseolais ar líne ar ár suíomh Gréasáin. Comhairliúchán poiblí ar an dréachtlíonra bus nua ar siúl go dtí Dé hAoine, 3 Meitheamh 2023

Tuarascáil ar an Dréacht Ghréasán Nua

Léarscáil ar líne Gaillimh

Má theastaíonn uait faisnéis bhreise nach bhfuil ar fáil ar an suíomh Gréasáin, seol ríomhphost chuig galwaynetwork@busconnects.ie nó cuir glao ar 1800 303 653.

Físeán BusConnects Gaillimh